Investerare i fastigheter med förädlingspotential, samt i svenska tillväxtbolag i de tidigaste faserna (såddrundor och Serie A).

För närvarande är vi fullt investerade och gör därför inga ytterligare investeringar just nu.

Såddrunda / Seed round (Inv. year 
2017)


Såddrunda / Seed ( Inv. year 2017)
Första och enda externa 


Såddrunda /Seed round (Inv. year 
2017)

Första och enda externa investeraren / First and only investor ( Inv. year 2017)

För närvarande är vi fullt investerade och gör därför inga ytterligare investeringar just nu.

Grundar / Founder (Founded 2006, Exit 
2016 )

Första externa investera / First external Investor (Inv year 2013 / Exit 2023)

Pågående investeringar

Som grundare och ägare sedan 2009 förvaltar jag en portfölj av bostadsfastigheter och driver även fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholm samt Nyköping

© Copyright All Rights Reserved